مشتریان پروژه V

علاوه بر هسته V2ray، پروژه V شامل انواع مختلفی از مشتریان GUI در بسیاری از سیستم عامل ها می باشد. لطفا لیست زیر را برای نفع خود ببینید.